BIOHARMONEX
magnetické pole které léčí

BioHarmonex
cena: 14900 Kč
Získáváte Členství
CaliVita ZDARMA

BioHarmonex je zařízení k vytvoření
pulzního magnetického pole,
které urychluje autoléčbu

Činnost přístroje BIOHARMONEX je založena na metodě biorezonance. Biorezonance je částí vědeckého světa považována za jednu z léčebných metod budoucnosti. Především proto , že se jedná o metodu neinvazivní , nenásilnou, účinnou, snadno aplikovatelnou a především - zcela bezpečnou.

Říká se , že vše geniální je jednoduché. Je tomu tak i v tomto případě , neboť metoda biorezonance je založena na základních fyzikálních zákonitostech. U přístroje BIOHARMONEX se vědcům podařilo, patřičnou frekvencí vyzařování pulsního magnetického pole, docílit patřičného nakmitávání buněk lidského organismu či jeho části.

Jednoduše řečeno: Každá buňka lidského organismu kmitá (vibruje) určitou naprosto přesnou rychlostí (frekvencí) Má určitou svoji " pracovní rychlost." Díky tomuto jevu si buňka vyměňuje informace s jinými buňkami , přijímá "do sebe" výživu (základní stavební kameny těla) , vylučuje zplodiny své činnosti (látková výměna) , pracuje jako biochemická továrna…atd. Vše je v pořádku , organismus je v harmonii. Bohužel , díky nevhodným životním podmínkám , stravě, stresu, elektromagnetic- kému smogu a jiným zásadním faktorům náš organismus významně přetěžujeme ! A tedy každou jeho buňku…

Vědci zjistili následnou skutečnost. Přetížená buňka se "unaví" a změní svoji "pracovní rychlost". Změní svoji frekvenci. Pozmění svoji činnost , pozmění svoji biochemickou aktivitu. Následuje změněný vývoj organismu směřující k disharmonii, nevyváženosti , následně k nemoci, obtížnému zvládání životních podmínek apod.

Biorezonance je jedna z možností, jak pomoci buňce (buňkám) znovu najít svou ztracenou " pracovní rychlost", jak zharmonizovat její procesy, jak bezrizikově nastolit harmonii celého složitého organismu.

BioHarmonex je elektronické zařízení umístěné v plastovém pouzdru a řízené zabudovaným mikroprocesorem, zahrnujícím 20 léčebných programů. Každý program má několik navzájem propojených podprogramů a maximálního účinku se dosahuje při nepřetržitém běhu programu. Po dokončení celé série podprogramů se program automaticky zastaví.

Napájení
Zařízení používá dvě 1,5 V baterie jako napájení nebo odpovídající akumulátory. Úroveň napájení se reguluje během provozu. Nedostatečné napětí baterie bude udávat červená LED kontrolka (baterie vybitá). Občasné blikání červené LED kontrolky (baterie vybitá) ukazuje, že napětí baterie klesá. Čím delší a častější červená LED kontrolka bliká, tím více se snižuje napětí baterií. Červená LED kontrolka je indikátorem poklesu napětí (tj. snížení její energie) a jakmile napětí dosáhne nejnižšího bodu, aktivuje se zvuková výstraha a zařízení se automaticky vypíná.

Záruka
Výrobce a distributor poskytují 24 měsíční záruku. Záruka vstupuje v platnost po uhrazení platby. Všechny závazky, vyplývající z této záruky, pozbudou platnosti, jestliže se uživatel pokusí opravovat jednotku nebo nahrazovat její části. Neodpovídáme za poškození nebo špatnou funkci způsobenou nesprávným používáním nebo nedbalostí.

Upozornění
BioHarmonex nelze chápat jako lékařský přístroj, ale spíše zařízení pro zvýšení celkového pocitu zdraví a hodí se i pro jiné druhy léčby k podpoře tělesného zdraví a rovnováhy. Osoby se zdravotními problémy by se měly před aplikací tohoto výrobku poradit se svým lékařským odborníkem. Ukládejte toto zařízení a baterie mimo dosah dětí.

BIO-HARMONEX- reference

F.H. muž po padesátce , mentálně pracující v managementu významné slovenské firmy. Jeho první zkušenost… Před dobou spánku zapnuty 3 programy po á 25 min .

VÝSLEDEK: …příjemný pocit , klidný a vydatný spánek , vyčerpání po předešlém dni eliminováno…

# # #

Tatáž osoba: " Riešili sme s kolegom (M.K. Pováž.Bystrica )zložitý technický problém, ktorý v prvých približeniach nemal riešenie! Zkúsobne zapnutý BH- 2 programy po 25 min. Problém v tom dni vyriešený a dokonca prijatý v kolégiu riaditelou spoločnosti bez pripomienok

# # #

Žena středního věku , bolest po čerstvě vytrhnutém zubu. Aplikován jeden program.

VÝSLEDEK: Bolest ustoupila a ani později se neobnovila.

# # #

Žena stř. věku , učitelka. Několik dní trvající bolestivý stav- akutní "tenisový loket" Bolestí poztižená již celá ruka a rameno, ztráta hybnosti ruky. Aplikováno několik odpovídajících programů v průběhu dopoledne.

VÝSLEDEK: Mezi aplikacemi žena popisuje změněný pocit v postižené končetině , horkost , dokonce pravděpodobnost zvýšení tělesné teploty… Večer již vše klidné a postižená končetina je již téměř bez bolesti. Bude pokračovat v aplikacích …

# # #

Žena stř.věku, velmi citlivá osoba reagující pláčem na citlivé oblasti diskuse (v nedáv- né minulosti prožita životní krize) Aplikace : 3 krát 25 min. patřičné programy

VÝSLEDEK: po celou dobu rozhovoru na citlivá témata ani jednou nezaplakala.

# # #

Zkouška na ovlivnění geopatogenních zón (GPZ) Zkouška č.1 Pečlivé proměření a zakreslení GPZ v bytě paní L.M . Bio- Harmonex zapnut zkušebně na 10 minut kolmo na směr průběhu zóny ve vzdálenosti 1m od GPZ. Opětovné měření při zapnutém BH-virgile nereaguje. 5 minut po vypnutí zóna stále nelze nalézt. Cca po 10 - 15 minutách virgule opět reaguje na zónu…

# # #

Zkouška č2 a 3 v terénu- zahrada a les…Naprosto stejný postup jako při zkoušce č.1 a totožný výsledek , přestože se jednalo o mnohem silnější GPZ.

# # #

Dítě-chlapec 5,5 roku . Od rána rychlý průběh nachlazení a večer již velmi silné potíže s dýcháním . ( stav podobný laryngytídě ) Aplikace terapie stabilizovaným kyslíkem a 2 krát opakovaně programy RESPIRATORY , DETOX , MERIDIANY.

VÝSLEDEK: Ráno je již na tom mnohem lépe a do 24 hodin začíná mít velmi bohatou uvolněnou sekreci hlenu a volně vykašlává. K uvedeným programům přidán ještě BIORYTHM v maximální doporučené míře.( Třikrát denně tři programy á 20 min )

Samozřejmě dodržuje pitný režim a "lehkou stravu".

# # #

[NAHORU]