Jiří Bendák
PRŮVODCE PO KREVNÍCH
SKUPINÁCH
Štíhlí a zdraví podle své krve
Elektronické vydání: © Michael Muselík, 2002 ABC výživy http://abcvyzivy.cz
Strana 2                                                   PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH
PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH
© autor Jiří Bendák, 2001
© vydal Michael Muselík, 2002
Publikováno na WWW:
ABC VÝŽIVY - INFORMACE O ZDRAVÍ A VÝŽIVĚ PRO KAŽDÉHO
Strana 3                      ABC výživy - informace o zdraví a výživě http://abcvyzivy.cz
Průvodce knihou
Všechno, co na světě máme si musíme sami vytvořit. A to platí i pro naše tělo. Málokdo dostal od přírody do vínku dokonalou tělesnou schránku, o kterou by se vůbec nemusel starat. Proto neustále hledáme způsoby jak tělo udržet zdravé, štíhlé, zkrátka v kondici.
Existují pochopitelně zařízení nabízející mnoho programů na zhubnutí a pěstování těla i duše - bohužel se většinou zaměřují buď jen na redukci hmotnosti, nebo poskytují pouze odpočinek. Nabízejí cvičení, masáže, relaxační techniky, ale chybí jim celkový přístup k člověku. Jedině komplexní péče o tělesnou i duševní stránku vede k trvalým pozitivním změnám. Metoda, kterou tato kniha předkládá, je receptem na elixír zdraví a zachování štíhlé postavy. Vychází ze zdravé stravy s dostatkem vitamínů a minerálů, založené na našem individuálním genetickém kódu čtyř krevních skupin 0 - A - B - AB, kombinované s patřičným tělesným pohybem. O tom všem se dočtete v této jedinečné publikaci.
Autor: Jiří Bendák
I
Služby a poradenství
Autor knihy nabízí další služby, spojené se zdravím, výživou či životním stylem.
V případě zájmu o osobní konzultace, či poradenskou službu mne můžete kontaktovat na
uvedené adrese či telefonním čísle.
Další nabízené služby:
•    Vyřeším a vyléčím vaše zdravotní problémy - padání vlasů, lupy, bronchitida, obezita
•    Poradenství zdravé výživy a tréninkových principů
•    Úprava postavy a léčba magnetoterapií
Kontakt:
Jiří Bendák, Kunštátská 1141, 29001 Poděbrady Tel.: 325 626 026
Strana 4                                                   PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH
Obsah
Průvodce knihou________________________________________________________4
Služby a poradenství____________________________________________________4
Obsah________________________________________________________________5
Smysl a styl života________________________________________________________8
Vážný zdravotní problém — Obezita__________________________________________10
Co dělat, když hmotnost stoupá? __________________________________________ 10
Denní potřeba kalorií____________________________________________________ 10
Prázdné kalorie________________________________________________________ 12
Biologicky hodnotné potraviny pro obézní___________________________________ 14
Ovlivňování hmotnosti____________________________________________________22
Nejlepší ztráta tuků - střídavá strava________________________________________23
Řízení pocitu hladu_____________________________________________________23
Fyziologický a psychologický hlad_________________________________________24
Co je žízeň?___________________________________________________________24
Způsob uvolňování tepla (Termogeneze)_____________________________________24
Pestrá strava a její metabolický efekt________________________________________24
Jak se zbavit tuků bez ztráty svalové hmoty__________________________________25
Hmotnost snižujte pomalu!_______________________________________________25
Kde se tuky ukládají?____________________________________________________25
Proč jsme obézní?______________________________________________________25
Tukové rozdíly________________________________________________________25
Náš nepřítel - tuk______________________________________________________26
Tuková „setrvačnost"____________________________________________________26
Efektivnost stravy a cvičení_______________________________________________27
Pohybem ke snižování tuku_______________________________________________27
Potraviny podle energetických hodnot_______________________________________28
Skladba stravy ________________________________________________________48
Rozdílné závislosti metabolismu při cvičení a odpočinku_________________________48
Zdravá výživa podle vlastní krevní skupiny___________________________________49
Všeobecná charakteristika krevních skupin__________________________________52
Rozdělení potravin pro všechny krevní skupiny_______________________________54
Krevní skupina 0_______________________________________________________54
Krevní skupina A______________________________________________________62
Krevní skupina B______________________________________________________70
Strana 5                      ABC výživy - informace o zdraví a výživě http://abcvyzivy.cz
Krevní skupina AB__________________________________________________________77
Poděkování________________________________________________________________86
Použitá literatura:___________________________________________________________87
Vysvětlivky________________________________________________________________88
OBJEDNÁVKY_________________________________________________________89
Download__________________________________________________________________89
Platby_____________________________________________________________________89
Formát eKnihy_____________________________________________________________89
Další knihy_________________________________________________________________90
Připravujeme______________________________________________________________90
Strana 6                                                   PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH
SMYSL A STYL ŽIVOTA
Být zdravý, krásný a šťastný je trend, na němž dnes profitují desítky salonů, klinik či lázeňských zařízení. Žádné vám ale nemůže nabídnout komplexní přístup založený na zdravé především na správné a zdravé výživě. Jedině program, který se plně věnuje tělesné stránce člověka a vychází z jeho genetických předpokladů, vede k trvalým pozitivním změnám a přináší pevné zdraví a dobrou pohodu. A jistě mi všichni dáte za pravdu, že to není jednoduchý program.
Víme, že žádní dva lidé na Zemi nejsou stejní a ani rostliny, stromy, či zvířata. Každý člověk je uzavřen v jiném těle, které má různé dispozice, silné a slabé stránky. Z hlediska výživy existuje jediný účinný způsob jak si zdraví vylepšit a nemoc vyléčit. Běhat od jednoho lékaře k druhému, střídat módní kúry a diety nikam nevede - někomu to pomůže, druhému ublíží. A jestliže nechcete vynakládat vlastní úsilí, pak nabízená metoda není pro Vás vhodná.
Chcete-li být ve svém snažení úspěšní, musíte se více zaměřit na svůj dosavadní způsob života. I když nemůžeme zastavit čas, můžeme ovlivnit jeho působení na náš organismus a postavu. Bohužel ne každé jídlo, které je vrcholem kuchařského umění a lahodí naší chuti, může být nazýváno zdravým a výživným. A tradiční česká kuchyně je bohužel plná prohřešků proti zásadám racionální výživy.
Konzumace těchto jídel je proviněním na vlastním zdraví. Samozřejmě nelze vždy tvrdit, že zdravá jídla chutnají lépe. Účelem jídla je především vyživovat tělo a ne pouze naplnit náš žaludek. A protože se jedná hlavně o výživu, nebudeme mluvit o jídle, ale o potřebných kalorických hodnotách, které je třeba tělu dodat bílkovinami, tuky a sacharidy. Jak víte, tato potřeba je pro každého jiná, a tak není radno se řídit obecnou dietou, a právě tak nelze podmiňovat váhu člověka jeho výškou. Stejně velcí lidé mohou vypadat při stejné váze, mnohdy značně rozdílně, právě tak jako lidé se stejným výdejem energie, mohou mít různou váhu i při stejném příjmu kalorií. Jeden bude štíhlý, druhý tlustý. Hmotnost si musí hlídat každý sám. Místo abyste se vážili a porovnávali s tabulkami a přáteli, podívejte se na sebe do zrcadla. A co hlavní, pozorujte příjem a výdej kalorií a naučte se vyhodnocovat, co jíte a co je pro Vás prospěšné. S nikým se neporovnávejte, protože každý z nás má jiný metabolismus a jiné genetické faktory, které hrají důležitou úlohu při přibývání nebo ubývání na hmotnosti. Kdyby to tak nebylo, všichni bychom byli stejní. Neexistuje správný či špatný životní styl či dieta, existuje jen správná nebo špatná volba potravin. Pouze zdravou stravu s dostatkem vitamínů a minerálů, založenou na našem genetickém kódu čtyř krevních skupin 0 - A - B -AB, doprovázenou patřičným tělesným pohybem, je tělo schopno správně strávit a zužitkovat.
Život bez pohybu a zdravé výživy má také negativní vliv na nervovou a mozkovou činnost, na trávicí a vstřebávací procesy, na imunitní systém, žlázy s vnitřní sekrecí, na lymfatickou činnost, krevní oběh i na buněčný metabolismus. Správnou funkci všech těchto činností podporuje pohyb. Cvičení také zvyšuje příjem kyslíku, nezbytné výživy mozku a celého těla, které ho potřebuje optimální množství, a když se mu jej nedostává, trpí kyslíkovou podvýživou. Tu můžeme pozorovat ulidí, jejichž životní styl postrádá pohyb, kteří tráví převážnou část života v zakouřených a nevětraných místnostech. Příjem kyslíku je potom minimální a to může mít za následek mentální a fyzické oslabení. Tito lidé jsou bledí, malátní a unavení.
Dnes jenom těžko rozpoznáme, co je našemu zdraví nejvíce prospěšné. Média nás zahlcují informacemi o stravě, cvičení, potravních doplňcích a o mnoho dalších prostředcích souvisejících se zdravím. Bohužel mnoho těchto informací si navzájem odporuje. Zdá se mi, že si rady a doporučení o tom, co a jak jíst, jaké užívat léky či potravní doplňky, jaké držet
Strana 8                                                   PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH
diety, jak cvičit, uváděné v různých časopisech, a to i lékařských, úplně protiřečí. Všechny tyto zaručené rady jsou zaměřeny především komerčně a jsou vlastně pouhou reklamou.
Za nejvhodnější pozitivní změny našeho životního stylu považuji tyto:
1)   Zdravá strava založená na naší krevní skupině
2)   Potraviny s převahou kalorií pocházejících ze složených sacharidů (zelenina, ovoce, celozrnné potraviny a fazole).
3)   Vhodné tělesné cvičení
Při výběru cvičení je velmi důležité, aby nás toto bavilo. V opačném případě, kdy nás cvičení nebaví a musíme se do něj nutit, se nám tato fyzická aktivita nemůže stát součástí našeho života. Naše zdraví je převážně závislé na tom, co přijímáme do našeho organismu. Pokud se neustále budeme stravovat nevhodnou potravou, vzniknou nakonec zdravotní potíže. Stejný princip platí i pro dušení zdraví. Působí na nás nejen co jíme, ale i kolik toho jíme. Proto je důležité jíst zdravě a s mírou. Příjem většího množství kalorií, než je naše tělo schopno spálit, vede pochopitelně k nadváze, mnohdy i k obezitě. Ta zatěžuje srdce, oslabuje tělo a zvyšuje náchylnost k srdečním chorobám, cukrovce a kloubním potížím. Je jasné, že strava obsahující nasycené tuky zvyšuje pravděpodobnost onemocnění srdce a vzniku rakoviny. Je pravda, že změnit stravovací návyky během dne není snadné. Nevhodné potraviny musíme vyřazovat ze stravy postupně, aby si na to náš organismus zvykl. Průběžně snižujme i konzumaci tuků tak, aby maximální příjem jeho kalorické hodnoty nepřesáhl 30%. Hlavně se vyvarujte nahrazování tuků sacharidy. To často vede ke zvýšení tělesné hmotnosti. Proto je vhodné omezovat jak tuky, tak sacharidy.
Mějte však neustále na paměti to, že způsob života, který si zvolíme, bude mít rozhodující vliv především na naše zdraví.
Strana 9                      ABC výživy - informace o zdraví a výživě http://abcvyzivy.cz
OVLIVŇOVÁNÍ HMOTNOSTI
Chceme-li být zdraví a štíhlí, musíme jíst především zeleninu, ovoce, živočišné proteiny a sacharidy, obsahující velká množství odpadů. Stravu absorbujeme v tenkém střevě, dlouhém přibližně 7 metrů. Matka příroda nás nestvořila všechny stejné. Někdo má střevní trakt kratší, jiný delší. Tito lidé jsou málo šťastní jedinci, alespoň z toho hlediska, že mají sklon k tloustnutí, kdežto lidé s kratším střevem si mohou dovolit i nějaký ten luxus u stolu a zůstanou přesto hubení. Hubnutí nebo tloustnutí samozřejmě není závislé pouze na délce střevního traktu. Je to důsledek chemické činnosti, ve které hraje strava hlavní roli.
Mluvíme-li o vlákninách a chceme-li pochopit jejich význam, musíme se zastavit u našich sedmi metrů tenkého střeva. Kromě takzvaných genetických faktorů existují vlivy mechanické, které mohou ovlivňovat kladně i záporně zažívání - a tím i tloustnutí. Když se rezignovaně řekne: „Strávím všechno, co sním" s narážkou na vlastní osobní tendenci tloustnout, říká se tím zřejmě pravda. Hodně záleží na tom, jakou rychlostí prochází potrava od pozření střevním traktem. Velmi tlustí lidé, trpící morbidní obezitou, se mohou podrobit operaci, která jim „zrychlí průchod potravy" a spočívá ve zkrácení střevního traktu vložením bypassu.
A právě vlákniny přirozeným způsobem urychlují průchod stravy. Pracují v náš prospěch a pro rovnováhu tělesných funkcí, odstraňujíce veškerou zátěž ze stravy, spojenou s trávicí funkcí střev. Pozvolna působí rovněž také ty okolnosti, že když například omezíme přísun jídel z bílé mouky a omezíme cukry na nezbytná množství, započneme být „adepty na hubnutí". Viděli jsme, že vedle těchto faktorů mechanických vykonávají vlákniny jiné stimulační činnosti v našem gastrointestinálním traktu tím, že vlákniny obalí „pastou" tuky a cukry tím způsobem, že zabraňují jejich plnému strávení.
To znamená, že u toho, kdo trpí zácpou, je kromě zdravotního rizika zřejmě, že má velmi pomalý průchod potravy a neztráví od přírody ani jedinou kalorii. Naopak, jíme-li skutečně co nejvíce integrálních potravin, shromažďujeme velká množství vitamínů B, které jsou velmi cenné pro činnost jater a pomáhají urychlovat metabolismus. Jakýkoliv toxický prvek, snědený s jídlem, jestliže je z těla vyloučen během 24-36 hodin, vyvolává mírnější účinky na organismus něž v tom případě, když zůstane ve střevech 3 dny. Pak může být původcem vážných onemocnění.
Obilné otruby poskytují další výhody, zabraňují tomu, abychom měli pocit stálého hladu. Vláknina v zažívacím traktu bobtná, zadržuje vodu a my máme pocit sytosti. Kdo trpí „žravostí" se stálou chutí jíst, anebo má z hladu křeče v žaludku, bude to pro něj vyhovující strava. Dáme-li do sklenice studeného odstředěného mléka lžíci obilných otrub hodinu před jídlem, poznáme, že nemáme tak velkou chuť k jídlu a tento pocit sytosti nás bude provázet po celé hodiny. Toto je druhý cenný důvod, pro který jsou otruby spojencem hubených lidí.
Složení a dávky
Vlákniny se dělí na pět velkých skupin:
•    celulózy         (hrubá mouka, zelí, brokolice, mrkev, jablka),
•    polocelulózy  (obilniny, otruby, integrální mouka),
•    lepek             (oves, suché fazole),
•    pektiny          (jablka, citróny, pomeranče, zelí, suchý hrách, zelené fazole, brambory),
•    ligniny           (lilek, hrušky, zelená zelenina, otruby - nacházející se v mnohých
jídlech jako součást pokrmu).
Strana 22                                                 PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH
Průchod potravy se urychluje zažívacím traktem alespoň 20 gramy surových vláknin denně, protože po průmyslovém zpracování jsou vlákniny málo účinné. Celkově by měly být vlákniny užívány od 15 do 45 gramů za den.
Většina nízkoenergetických diet skutečně funguje na snižování hmotnosti, ale ne vždy na snížení tuku. Tuk se lépe snižuje tím, že kombinujete pravidelně posilování s aerobním cvičením. Jistě uznáte, že cvičení se veřejnosti „prodává" obtížněji něž prostředky na hubnutí. Je však možné a doporučuje se kombinovat diety s pravidelným cvičením. Dieta sama o osobě k redukci tuku nestačí. Některé diety musím odmítnout zcela. Než se tedy pustíte do jakéhokoliv dietetického programu, buďte kritičtí a přemýšliví. A nenahrávejte zbytečně výrobcům prostředků, jejichž fungování je sporné.
Nejlepší ztráta tuků - střídavá strava
Různé diety jsou sestaveny na principu snižování kalorií. To ale v našem organismu vytváří hlad, tím se na základě zpomaleného metabolismu.přibírá tuk a ztrácí svalová tkáň. Tím vzniká logicky rovnice: čím tělu dáme méně kalorií, tím na základě zpomalení metabolismu se zpomaluje výdej energie a odbourávání tuků. Vše je začarovaný kruh, protože čím méně budete tělu dodávat kalorie, tím více se zpomaluje až zastavuje spalování podkožního tuku. Lidově řečeno jíme málo a hubnout se nám nedaří, váha klesá a tuk zůstává - pouze, a to až z 50%, ubývá svalová hmota. Proto byla vynalezena a vědecky vyzkoušena střídavá strava a to na principu měnění - kolísání hodnoty přijatých kalorií. Abyste odbourali ze své hmotnosti převážně tuk a zachovali svalovou tkáň, musíte denně měnit - střídat množství přijatých kalorických hodnot potravin, tak aby si na to náš organismus nemohl navyknout. Hodnoty přijaté energie se musí stále měnit. Abyste shodili asi 0,5 kg týdně při vaší průměrné denní kalorické hodnotě potravy 3 000 Kcal, musíte ubrat na spálení tuku denně z této hodnoty 300 Kcal. To je průměr za den 2 700 Kcal. A aby si na to naše tělo nemělo čas zvyknout, musí tato hodnota 2 700 Kcal, den co den kolísat směrem dolů i nahoru.
Vzor:                      1. den-3 000 Kcal
2. den-2 800 Kcal
3. den-3 000 Kcal
4. den-2 600 Kcal
5. den-2 900 Kcal
6. den-2 500 Kcal
7. den-2 200 Kcal
To znamená průměrná přijatá hodnota energie 2 700 Kcal za týden.
Řízení pocitu hladu
Centra hladu a sytosti v mozku jsou řízena signály, které naše tělo do mozku vysílá. V mozku jsou uložena čidla, citlivá na obsah glukózy v krvi. Tato čidla, pokud je hladina glukózy vysoká, reagují slabě a hlad nepociťujeme. Když hladina krevního cukru (glukózy) klesá, čidla reagují silně a hlad pociťujeme. Začínáte-li s dietou, musíte počítat s tím, že se tomu naše tělo začne bránit. Tělo neví, že chcete zhubnout a zeštíhlet, ono si myslí, že chcete trvale hubnout a proto zapne své funkce a začne zpomalovat metabolismus. Tím způsobuje přibírání tuku a hmotnosti - protože hlavním úkolem těla je přežití.
Strana 23                     ABC výživy - informace o zdraví a výživě http://abcvyzivy.cz
ZDRAVÁ VÝŽIVA PODLE VLASTNÍ KREVNÍ SKUPINY
Doporučení skladby stravy se v průběhu minulých let neustále měnilo. Šedesátá a sedmdesátá léta byla ve znamení mléčných výrobků a masa. V posledních letech se zjistilo, že by bylo vhodné omezit spotřebu vepřového masa a uzenin, tučných mléčných výrobků a potravin z bílé mouky ve prospěch zeleniny, ovoce a drůbeže. Je také důležité, aby byl organismus dostatečně zásobován minerály a vitamíny.
Dlouhodobým výzkumem bylo zjištěno, že mléko svou lehce viskózní konzistencí navozuje pocit většího zahlenění, i když ve skutečnosti se více hlenu netvoří. Při zánětlivém onemocnění není tedy vhodné jíst mléčné výrobky, ale i citrusové plody!, neboť zvyšují zahlenění organismu. Mléko příznaky zahlenění zhoršuje, ale ne proto, že by vytvářelo hlen. Mléko oproti kořeněným pokrmům působí opačně - pálivé koření podněcuje uvolňování sekretů, které ředí hlen v dýchacích cestách, a tak uvolňuje zahlenění. Mléko však smyslové receptory v ústech a žaludku uklidňuje, čímž potlačuje průtok vodnatých sekretů a zahlenění prodlužuje. Mléko vynechejte jak u bronchitidy, tak i u astma.
Uvědomme si, že každý člověk je jiný, jedinečný. A to jak geneticky, tak i energeticky. Navíc žije v určitých klimatických podmínkách. Je tedy zřejmé, že všem nebude vyhovovat stejná strava. Vnaší kultuře je stále zvykem propagovat různé diety stejné pro všechny. Potom se divíme, že nefungují. Odpověď je však jednoduchá - rozdílné krevní skupiny reagují na potraviny různým způsobem. Dělená strava nebo makrobiotika, která se sice ve většině případů jeví jako vhodná, nemusí vyhovovat každému. Budete-li se současně s doporučeným cvičením řídit těmito principy, brzy poznáte kladné výsledky.
„Všichni jsme rozdílní, a proto je třeba, abychom podle toho přistupovali i ke svému jídelníčku a případně i k léčení svých nemocí. "
Podle této zásady si můžete vybrat potraviny, jejichž konzumací se můžete léčit (nebo neonemocnět) či přibývat či ubývat na hmotnosti.
Abychom mohli být zdraví a štíhlí, musíme zahrnout do našeho životního stylu dobrou výživu a tělesný pohyb. Při vzniku nemoci je výživa pouze jedním faktorem. Rozhodující vliv mají také genetické vlohy, vystavení patogenům a znečištěnému prostředí. Strava je významná v tom, že je zdravotním faktorem, který máme zcela pod kontrolou.
Dietou podle krevních skupin můžeme posílit své zdraví, vyřešit zdravotní problémy a dopracovat se ke štíhlé postavě. Každá krevní skupina určuje naši povahu, náchylnost k nemocem, ale i potraviny, které bychom měli jíst pro zachování svého zdraví. Krevní skupiny totiž obsahují genetické informace a říkají, které potraviny jsou vhodné a které nevhodné.
KREVNÍ SKUPINA „0"
Lidé s krevní skupinou „0" žili asi před 40 000 lety v Africe. Jejich hlavní potravou bylo maso, a tak je jejich trávicí ústrojí schopno maso dobře trávit. Lidí stále přibývalo a nebylo již co jíst, a proto asi před 30 000 lety se tito lidé začali stěhovat do dalších lokalit ve snaze najít maso tak potřebné pro jejich skupinu „0". Země byla osídlena hlavně lidmi s krevní skupinou „0", která je i dnes nejvíce rozšířená.
Před 20 000 lety se lidé stěhovali do Evropy a Asie a vyhubili poslední stáda zvěře. Bylo tedy nutné hledat jiný druh potravy. Podle výzkumu bylo zjištěno, že se lidé při hledání
Strana 49                    ABC výživy - informace o zdraví a výživě http://abcvyzivy.cz
potravy rychle měnili z masožravých na všežravé a živili se smíšenou potravou. Obyvatelstvo se stále rozrůstalo kolem pobřeží, kolem řek i jezer, kde byla hojnost další potravin a rybích produktů.
Zhruba před 10 000 lety lidé osídlili většinu naší země. Nadměrná populace vyčerpala dostupná lovecká území, a to bylo příčinou boje o zbývající maso. Vše vyústilo ve válku a další migraci. Proto se lidstvo stěhovalo a bylo nuceno se přizpůsobit svou stravou a stále se měnícím podmínkám. Nová strava se stala příčinou rozvoje adaptačních mechanismů v trávicím traktu a v imunitním systému, které byly nezbytné pro přežití lidstva. Tyto změny se odrazily v rozvoji krevních skupin.
KREVNÍ SKUPINA „A"
Vzniká v Asii a na Středním Východě před 25 000 lety v důsledku nových podmínek a prostředí. Hlavním zdrojem obživy těchto lidí bylo zemědělství, pěstování obilí a chov skotu. Změnil se i životní styl. Velké změny ve stravě a v životním prostředí způsobily změny v trávicím traktu a imunitním systému. Tito lidé lépe trávili a vstřebávali obiloviny a zemědělské produkty. Tak vznikla nová krevní skupina A.
KREVNÍ SKUPINA „B"
Vznikla vHimálaji na území dnešního Pákistánu a Indie asi před 10-15 000 lety. Tato krevní skupina se stala charakteristickou pro kmeny obyvatel stepi - Mongoly. Jejich kultura byla založena na chovu zvířat a hlavní potravou jim bylo maso a mléko. Při nájezdech Mongolů a jejich barbarských tlup po celé Asii se gen této krevní skupiny plně zakořenil a adaptoval i mimo svou „domovinu".
KREVNÍ SKUPINA „AB"
Je to skupina mladá a poměrně vzácná. Vyskytuje se zhruba u 5% populace. Vznikla smísením tolerantní skupiny A s vyváženější skupinou B (původně barbarskou) zhruba před 1 000 lety, když tlupy barbarů dobývaly území celé Evropy a pronikaly z východu na západ.
Na redukci váhy a zlepšení postavy je nejúčinnější strava podle krevní skupiny. Na odbourání podkožního tuku zase platí cvičení - nic jiného a lepšího není. Různé populární diety jednomu pomohou, druhému ne. Záleží totiž na tom, zda se „trefí" do krevní skupiny -pak funguje asi u 30% lidí.
Jestliže sehrál jídelníček velkou roli při vytváření čtyř různých krevních skupin u našich předků, je také pravděpodobné, že potrava, která je značně odlišná od optimálního jídelníčku pro naši krevní skupinu, může škodit zdraví. Na základě této teorie začal Dr. D'Adamo se svým týmem experimentovat se stovkami základních jídel, aby zjistil, nakolik jsou tyto skupiny kompatibilní s krevními buňkami různých krevních skupin. Teorie se zdála být správná. Extrakty z jídel vy srážely červené krvinky jednotlivých krevních skupin, neboli lékařskou terminologií - aglutinovaly je. Za tuto reakci jsou odpovědné lektiny, které hrají roli speciálního „lepidla" a nacházejí se v zelenině i v pokrmech živočišného původu. Lektiny doslova slepí červené krvinky tím, že se navážou na jejich cukerný komponent. Cukerné složky hrají důležitou roli v určení krevní skupiny jedince. Protože se nacházejí i jinde než v krvi, může jídlo, které neodpovídá naší krevní skupině, poškozovat i jednotlivé orgány. Dr. D'Adamo a jeho tým jednak určili, jaký typ potravy by měli konzumovat lidé patřící
Strana 50                                                 PRŮVODCE PO KREVNÍCH SKUPINÁCH
k různým krevním skupinám. Rovněž naznačili, jaký by měl být jídelníček pro danou krevní skupinu. Určili také, které druhy potravinových doplňků a bylin mohou být nejefektivnější pro upevnění zdraví.
Základy diety sahají až do daleké minulosti lidstva. Strava a všechny lidské faktory podle krevních skupin jsou již v nás zakódovány. Proto každý z nás reaguje na určitou dietu různě. Strava podle krevní skupiny funguje, neboť vychází z našeho genetického kódu a odpovídá našemu buněčném profilu. Vše je podloženo seriózním vědeckým výzkumem.
Stravou podle naší krevní skupiny můžeme:
•   zlepšit imunitu a lépe bojovat proti virům a infekcím
•   regulovat hmotnost dolů i nahoru - tak jak se tělo zbavuje tuků a škodlivých látek
•   být méně ohrožen civilizačními nemocemi
•   vylepšit svou postavu a tím úspěšně působit proti stárnutí
Stravování podle krevních skupin je způsob jak urychlit metabolismus a vyčistit krev od škodlivých látek a shlukujících se lektinů. Vhodná strava přispěje k zastavení poškozování buněk, vylepší a omladí náš organismus. Každý člověk, stravující se podle své krevní skupiny, může během krátké doby na vlastním těle pozorovat nemalé úspěchy při léčení svých zdravotních problémů i vylepšování postavy při redukci hmotnosti.
Nositelé krevních skupin 0 a B konzumací stravy bohaté na proteiny s omezením sacharidů dostatečně spalují tuky a ubývají na hmotnosti. Opakem jsou lidé s krevní skupinou A a AB. Lidem s krevní skupinou A bude hlavně prospívat vegetariánská strava, založená na zelenině, ovoci, obilovinách, luštěninách, rýži a sóji. Na maso nemají svůj organizmus biologicky adaptován - mají málo kyselých žaludečních šťáv, a proto nejsou schopni maso rozložit a strávit. Také nositelům krevní skupiny AB vysokoproteinová dieta nepomáhá k redukci váhy. Postrádají totiž rovnováhu s potravinami krevní skupiny A, kterou potřebují.
Neexistuje dieta vhodná pro všechny. Každá krevní skupina má ve stravě svá specifika. Toho si buďte vědomi a řiďte se tím. Vaším konečným cílem je štíhlost a hlavně zdraví. Buďte proto opatrní při redukci hmotnosti a hubněte pomalu - ne více jak 1,5 kg za týden. Rychlý a nadměrný úbytek hmotnosti je nezdravý. Můžete se dostat do stavu podvýživy, která oslabuje váš imunitní systém a jste pak více náchylní k různým onemocněním. Při redukci hmotnosti probíhá ve vašem organismu změna. Dodržujete-li dietu pro vaši krevní skupinu, dělejte vše s mírou a nic nepřehánějte.
CO JE STRES A JAK NA NĚJ PŮSOBÍ CVIČENÍ
Naše zdraví a celkovou pohodu neovlivňují jen potraviny a jejich kvalita. Na jednom z předních míst příčin vzniku nemocí stojí stres. Stres je psychický tlak působící na náš organismus a odezva na něj je stará jako lidstvo samo. Je to reflex, lidský instinkt, který zajišťuje přežití. Jsme-li v nebezpečí, odezva je dvojí - buď se budeme bránit tomu co nás napadlo, nebo od toho utečeme fyzicky nebo duševně. Představte si tuto situaci: je ticho a uhodí blesk, ozve se hromová rána, okna se zachvějí, vás to vyleká. Jste vystrašení, srdce vám rychle buší, tep se zrychluje, potřebujete více kyslíku pro tělesné orgány a svaly. Pro zajištění energie stoupla hladina cukru v krvi, začínáte se potit. Odezva nastala okamžitě a vznikla stresem z leknutí. Vše skončilo, nastalo ticho. Organismus se začíná uklidňovat, vše se vrací do původního stavu - naprostého souladu. Pokud však příčina stresu pokračuje, organismu se touto reakcí vyčerpá a může dojít k jeho poškození. Nepřirozený stres a stálé napětí v dnešní přetechnizované společnosti ničí náš organismus.
Strana 51                     ABC výživy - informace o zdraví a výživě http://abcvyzivy.cz