Informace > Výživové tabulky >

Spočítejte si BMI
BODY MASS INDEX

Výpočet optimální váhy podle indexu tělesné hmotnosti (BMI)

Pohlaví : muž
žena
Výška : cm
Váha : kg
Optimální váha : kg
BMI :
Kategorie BMI :
Zdravotní rizika :

Chcete vědět více? Klikněte na odpovídající rozpětí
do 18 | 18 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | nad 40


Vaše další kroky:

V případěš, že vaše hodnoty BMI nejsou v normě, doporučuji projít následující korky:

1. Určete svoji denní potřebu energie
2. Spočtěte si svůj denní příjem energie
   kompletní kalorické tabulky

Výsledky

BMI 18 a méně - PODVÁHA
Je možné, že se u Vás objeví zdravotní problémy z podváhy, to znamená u žen především poruchy menstruace, únava a neplodnost

BMI 18 - 24.9 - NORMÁLNÍ HODNOTA
Vaše hodnoty jsou dobré - zdravotní riziko je minimální.

BMI 25.0 - 29.9- PŘECHODNÉ ROZMEZÍ
Vaše hodnoty BMI jsou zvýšené- máte zvýšené zdravotní riziko. Sem patří nemoci spojené s obezitou:

Doporučení: je třeba více se pohybovat a upravit jídelníček.

BMI 30.0- 34.9 - OBEZITA I. STUPNĚ
Máte vysoké riziko, že se u Vás objeví zdravotní problémy z nadváhy. Sem patří následující nemoci spojené s obezitou:

Doporučení: je nutné omezit tučná a sladká jídla a zvýšit podíl ovoce a zeleniny ve Vašem stravování a k tomu se více pohybovat.

Obezita je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu!
Doplňky výživy k redukci hmotnosti

BMI 35.0 - 39.9 a více - OBEZITA II. STUPNĚ
Vaše hodnoty jsou velmi vysoké - Máte značné zdravotní riziko!!
Máte velmi vysoké riziko, že se u Vás objeví zdravotní problémy z nadváhy; je ale možné, že některé zdravotní problémy už máte.

Doporučení: je naprosto nezbytné snížit hmotnost, nejlépe omezením tučných a sladkých jídel a zvýšením podílu ovoce a zeleniny ve Vašem stravování a k tomu se více pohybovat.

Obezita je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu!
Doplňky výživy k redukci hmotnosti

BMI > 40 - OBEZITA III. STUPNĚ
Máte kriticky vysoké riziko, že se u Vás objeví zdravotní problémy z nadváhy; je ale téměř jisté, že mnohými zdravotní problémy již trpíte. Sem patří nemoci spojené s obezitou:

Doporučení: snížení hmotnosti je pro Vás doslova životně důležité; omezte tučná a sladká jídla a jezte více ovoce a zeleniny, k tomu se více pohybujte; jde o Vaše zdraví, které je kriticky ohroženo.

Obezita je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu!
Doplňky výživy k redukci hmotnosti