Jiří Bendák

„Mé vyznání ke zdravé výživě

Smysl dnešního moderního člověka má být zdraví a štíhlost. Obezitu musíme v dnešní době brát již jako nemoc a také jako kosmetický defekt, který nikoho z nás nekrášlí. Chci vám předat své dlouholeté poznatky s výživou a sportem. Jsem přesvědčen, že zdravá výživa podle krevních skupin je ta nejvhodnější pro každého z nás. Výživa a pohyb (sport) je to nejdůležitější pro naše zdraví a ani jedno bez druhého nemůže naplnit to, co od své postavy očekáváme.

Tímto úvodem chci trochu čtenářům nastínit, co mě k napsání této knížky vedlo, jak a kde jsem získal tyto všechny informace o výživě a cvičení. Od útlého dětství se věnuji sportu a zdravé výživě. V Chrudimi, kde jsem žil a sportoval, jsem měl dobrou přítelkyni Hanu, která v sedmdesátých letech emigrovala do Kanady. V současné době žije v Torontu a občas si píšeme a telefonujeme. V zimě roku 1997 zvoní telefon. Zvednu jej a na druhé straně se ozve: " Tady Hana Toronto" a říká, že mi přeje vše nejlepší do Nového roku, jak se mám a různé fráze, které si říkají jenom dobří známí. Ke konci našeho telefonického rozhovoru říká, že se v létě 98 chystá v červenci do Košic, kde má cvičit na Sletu Sokolů, a že se u mne v Poděbradech zastaví.

Po uplynutí několika měsíců se přiblížil čas, kdy mne měla přítelkyně navštívit. V červenci 98 se u mne Hana skutečně zastavuje na dva dny a jak to bývá při setkání po létech, vzpomínali jsme na mladá léta prožitá v našem rodném městě Chrudimi. Probrali jsme vše, hlavně naše známé, co kde je nové, jak se máme, jak žijeme atd. Přišla také řeč na profesora Rudolfa Mísaře, který Hanu učil a zakládal v Chrudimi oddíl lehké atletiky, kde pod jeho vedením jsem také začínal s atletikou a basketem. Řeč přišla také na mé kamarády a bývalé atlety Zdenka Korečka, Rulíka, Špátu, a další. Dokonce si ještě pamatovala na začínající klub házené Lokomotivy Chrudim a jmenovala mé dobré kamarády Zdenka Šmidrala a Mílu Sedláka. Po těchto vzpomínkách na naše známé a dění v našem městě přišla řeč i na nás. Přivezla s sebou několik hlavních a podstatných článků z knihy Dr. Peter D'ADAMO - " EAT RIGHT FOR YOUR TYPE". Tato kniha je na území Spojených států a Kanady velice propagovaná a uznávaná. Při tomto našem povídání mě naznačila, zda jsem někdy neuvažoval o napsání knihy o zdravé výživě, nebo o posilování, když se tomu všemu celý život věnuji. Nechci se chválit, ale píšu co mě říkala: "Vypadáš na svůj věk velmi dobře, držíš si celý život zdravý životní styl a bylo by to pro každého čtenáře velmi věrohodné a příkladné. Protože u nás v Kanadě je předpokladem každého úspěchu takový člověk, který propaguje co má osvojené a jde v tom příkladem a je to jeho zdravý životní styl. Čerpal jsem z několika statí z těch článků, vše jsem zpracoval a upravil na naše stravovací poměry a nazval kapitolou " ZDRAVÁ VÝŽIVA PODLE VLASTNÍ KREVNÍ SKUPINY". Vše jsem si postupně na sobě ověřil, dokonce i na známých a zjistil jsem, že vše co uvádím je opodstatněné a vědecky prokázané, ale hlavně v organismu vše dobře a šetrně funguje. Dle mého názoru a amerických vědců, výživa podle krevních skupin je vědecky nejvíce prokázána a je tou nejschůdnější cestou za dobrým zdravím a štíhlou postavou. O důležitosti a prokazatelnosti této výživy, kterou popisuji a propaguji nemá význam polemizovat, tak jako nikdo nezpochybňuje, že dvakrát dvě jsou čtyři. To jsou neměnná fakta. V období, kdy jsem začal sportovat a starat se o zdravou výživu, byla hodně doporučována strava na bázi mléčných výrobků (mléko, tvaroh, sýry). Ale místo toho, abych si zdraví těmito potravinami upevňoval, opak byl pravdou. Ničil jsem si klouby. Jelikož mám krevní skupinu 0 a organismus této krevní skupiny má špatnou trávicí schopnost na mléčné výrobky. Mléko všeobecně škodí lidskému zdraví, neboť obsahuje mnoho kaseinu (je to látka k tvorbě kostí a průmyslově se z něho vyrábí pevný truhlářský klíh.) Kasein ovlivňuje tuhnutí kloubů a cév. Především negativně ovlivňuje dýchací procesy (záněty, astma, senná rýma, a průduškové potíže).

K tomuto závěru o mléčných výrobcích jsem po dlouholetých zkušenostech nedošel jenom já, ale i proslavený americký vědec Dr. Mac Ferrin i Dr. Walker, ale i další odborníci v oboru dietologie. Tím chci upozornit a varovat čtenáře, aby se nad svoji výživou dobře zamysleli a neopakovali ve výživě mé chyby z mládí. Pro Vaší malou orientaci Vám chci v menším rozsahu přiblížit část mého denního životního stylu. Ráno hned po probuzeni si vezmu lžíci rostlinného oleje do úst a po dobu l5 minut provádím vsrkávání oleje mezi zuby při zavřených ústech. Nesmíte tuto tekutinu spolknout, protože je toxická. Potom vše vyplivnu, vezmu čajovou lžičku a setřu z jazyka usazený povlak, vykloktám ústa, napiji se vody a hned se snažím vše vyzvrátit. Na konec tohoto postupu si důkladně vyčistím chrup. Po dobu vsrkávání oleje se v ústech zvětšuje a houstne olejnatá tekutina tím, že na sebe váže minerální soli, hleny a toxické odpady výměny látkové. Takto se organismus zbavuje mrtvého odpadu. Tím vším se zpevní dásně, vybělí chrup, a hlavně zlepši dýchací schopnosti a podpoří uzdravování průdušek a plic a dalších zdravotních problémů. Po celou dobu tohoto procesu si připravuji převážně na celý den jídlo. Když mám vše připraveno, provádím ranní rozcvičku na uvolnění i se strečinkem. Dále následuje aerobní cvičení a posilováni břišních svalů, asi po dobu jedné hodiny. Vše provádím nalačno, protože díky nízké hladině inzulínu a krevního cukru v organismu se odbourává velké množství tuku. Pak následuje snídaně, kde hlavně převažují sacharidy. Těstoviny (rýžové, nebo žitné), smíchám s živým jogurtem, osladím hroznovým cukrem (glukózou) a vmíchám ovoce. Další jídla konzumuji v intervalech do dvou hodin. Následuje vařená rýže s ovocem, další jídla jsou vejce - ryby - kuře (maso vždy bez přílohy, pouze se zeleninou). Žádné jídlo nezapíjím, až po půl hodině, abych docílil dokonalé trávení. Po celý den piji pouze bylinné čaje a čistou vodu. V odpoledních hodinách cvičím se závažím (kulturistický trénink). Protože současně cvičením a zdravou výživou získáme nejideálnější úbytek tuků bez ztráty svalové hmoty. Takže krátce řečeno, tuková tělesná vrstva ubývá, síla a svaly rostou a tím se zrychluje metabolismus (přeměna látková).

Každý z Vás si musí sestavit takový jídelníček, aby jídlo bylo sestaveno převážně z potravin, které uvádím jako léčivé. Musím také předeslat, že určité potraviny stejných hodnot, mají i rozdílné cenové relace. Proto také většina z Vás si bude muset sestavit svůj jídelníček v rámci svých finančních možností. Nechci nikomu radit, poučovat ho, nebo něco vnucovat. To vše již musím každému ponechat na jeho rozhodnutí, každý si musí ověřit vše sám na vlastním těle a vybrat si z toho to nejlepší a nejvhodnější. Protože víra v to co děláme, je krůčkem k vytouženému zdraví. Nenechte se nikým odradit a jděte za svým vytouženým cílem. Nikdy si nenechte radit od toho, kdo si neumí a nebo není schopen sám si poradit.

Dále chci ukázat čtenáři problematiku nakladatelství na tržním trhu. Když jsem dopsal tuto knihu, tak jsem písemně oslovil asi dvacet nakladatelství, která se zabývají touto tématikou. Píši to slušně, protože nechci žádnému nakladatelství ublížit - co člověk, to jiný názor. Některá oslovená nakladatelství se ani neozvala, celkem jsem dostal asi deset odpovědi a nějaké telefonáty, která požádala o zaslání ukázky rukopisu.

Některé z redakcí cituji :

Sdružení MAC - děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu nakladatelství. Bohužel, vzhledem k neutěšené situaci na našem knižním trhu, omezujeme v letošním roce výrobu nových titulů.

OLYMPIA - se zájmem jsme si přečetli zapůjčenou část Vašeho rukopisu. Zajímavý by se nám jevil překlad knihy Dr. D'ADAMA, odkud jste patrně čerpal. Ten však nemáme k dispozici. Přejeme Vám úspěch ve Vašem vydavatelském počinu.

AL pres - Děkujeme za nabídku na vydání Vaší knihy, ale bohužel ji musíme odmítnout. Vydáváme především překladovou literaturu od známějších autorů, u kterých je předpoklad, že budou komerčně úspěšné.

MAXDORF - NAKLADATELSTVÍ H+H ‚ ADVENT - ORION -
Tato nakladatelství slušně odpověděla, že mají svůj ediční plán plný, nejméně na dvacet měsíců.

Jedno nakladatelství, které nechci jmenovat projevilo velký zájem - cituji :
„Se zájmem jsme si přečetli kapitoly z knihy, kterou připravujete k vydáni a které jste nám poslal na ukázku. Jde o velmi zajímavá témata a hlavně, což je velmi důležité, píšete to srozumitelnou formou pro obyčejného čtenáře. Měli bychom tedy velký zájem na spolupráci s Vámi a tak Vám teď napíšeme pár řádků, co Vám naše nakladatelství může nabídnout a tedy co byste mohl očekávat od spolupráce s námi.“
Později se se mnou nakladatelství dohodlo o předání a odevzdání rukopisu, který jsem předal i s disketou osobně. Následně jsem podepsal autorskou smlouvu mezi redaktorem a ředitelem nakladatelství. Vše mělo být již připraveno k vydání. Po delší době mi bylo telefonicky z redakce sděleno, že mi knihu vydat nemohou, že požádali odborníka v oblasti dietologie o recenzi díla a on měl k vydání výhrady tohoto rázu: „Vše je vcelku nové a u nás nevyzkoušené, bylo by to pro veřejnost mystifikující". Na mojí žádost mi redaktor zaslal kopii recenzního posudku, kde jméno posuzovatele bylo zaškrtáno, abych ho nemohl přečíst. Pouze tam bylo Doc. MUDr. ……………… CSc.

Když jsem si tento posudek přečetl, ani jsem nevěřil vlastním očím, jak pan docent mylně a nesmyslně oponoval prokazatelně již vědecky vžitým faktům u široké veřejnosti. Pravděpodobně redakce chtěla pana docenta udržet v anonymitě, abych se s ním nemohl spojit a konzultovat s nim vědecky ověřené věci, které uváděl, že jsou nesmyslné, neověřené a zavánějící hororem.

Za nějaký čas se objevila v tisku kniha v překladu MUDr. Radima Kani a kol. vydaná firmou California Fitness (BOHEMIA)‚ s.r.o. /nyní CaliVita®/. Tuto knihu pravděpodobně již pan docent neměl možnost kritizovat. Moji knihu máte možnost číst až po dvouletém skluzu neochotou některých nakladatelství k vydání. Vydání této knihy je jen díky a ochotě nakladatelství EMINENT, které mi vyšlo vstříc.


Služby a poradenství

Autor knihy nabízí další služby, spojené se zdravím, výživou či životním stylem. V případě zájmu o osobní konzultace, či poradenskou službu mne můžete kontaktovat na uvedené adrese či telefonním čísle.

Další nabízené služby:

Kontakt:

Jiří Bendák, Kunštátská 1141, 29001 Poděbrady
Tel.: 325 626 026

Michael Muselík, ©2001-2024

 


Tento web ABC výživy Vám přináší praktické rady, tipy a informace, jak zdravá výživa prospívá našemu zdraví. Sami se přesvěčte, co Vám prospěje.