Informace > Výživové tabulky >

Přehled duchovních příčin nemocí


A

Achillova šlacha
Akné
Alergie
Alkoholismus
Angína
Angína pectoris
Artritida
Artróza
Astma

B

Bolest
Bolesti hlavy
Bolesti ucha
Bolesti zad

C

Cestovní nemoc
Cukrovka

D

Dalekozrakost
Dásně
Deprese
Dětské nemoci
Dna
Dvanácterník

F

Frigidita

H

Hlasivky
Hlava

CH

Chudokrevnost

I

Impotence mužů
Infekce
Ischias

J

Játra

K

Koktavost
Kolena
Kolika- zánět slepého střeva
Kousání nehtů
Kosti
Kožní vyrážka
Krátkozrakost
Krev
Krk
Křečové žíly
Kyčle

L

Ledviny
Lišej

M

Mdloby
Menstruační problémy
Meziobratlové ploténky
Migrénová bolest hlavy
Močový měchýř
Mozková mrtvice

N

Nadýmání, plynatost
Nachlazení
Nedoslýchavost
Nehody
Nechutenství
Neplodnost
Nervozita
Nervy
Nespavost
Nevolnost, zvracení
Nízký krevní tlak
Noční pomočování
Nohy
Nos

O

Obezita
Obličej
Oči
Ochraptělost
Ochrnutí, obrna
Opar
Opar pásový
Orgasmus

P

Padání vlasů
Pálení žáhy
Paradentóza
Parkinsonova nemoc
Páteř
Penis
Plíce
Pocit méněcennosti
Pochva
Pokožka
Polykací potíže
Poruchy srdečního rytmu
Potíže se šíjí
Plíce
Potrat
Prostata
Průjem
Prsa

R

Rakovina
Ramena
Ruce
Rýma
Roztroušená skleróza
Revma

S

Slepota
Slinivka břišní
Srdce
Srdeční infarkt
Strach
Stres
Svaly
Svědění

Š

Šedý zákal
Šeroslepost
Šilhání
Šlachy
Štítná žláza

T

Tenké střevo
Tlusté střevo
Trombóza
Tříselná kýla

U

Uši

V

Vaječníky
Vlasy
Vysoký krevní tlak

Z

Zácpa
Zánět mandlí
Zánět očních spojivek
Zánět trojklaného nervu
Zánět žaludeční sliznice
Závislost
Závrať
Zelený zákal
Zlomeniny
Zubní kaz
Zuby

Ž

Žaludek
Žlučník

A

Achillova šlacha

Odráží správnou funkci štítné žlázy. Její pevnost a strukturu ovlivňuje naše ego, naše přání a vnímání životních události. Zánět nebo natržení A. šlachy nás zastavuje v putování životem, trochu srovnává čas a brzdí tempo, které jsme nasadili.

 

Akné

Obtíže s navazováním kontaktů, tělesné problémy, nedostatek sebedůvěry.

 

Alergie

Přecitlivělost, agrese, obrana, výbojnost, strach ze života.

 

Alkoholismus

Hledání sebe sama, pocit přetížení, nedostačující pohotovost čelit životním problémům.

 

Angína

Nemůžu nebo nechci něco spolknout.

 

Angína pectoris

Úzkoprsost, příliš vysoké hodnocení vlastního ega, nutí nás k tomu, abychom opět více naslouchali našemu srdci.

 

Artritida

Nedostatečná pohyblivost, nepoddajnost, svéhlavost, chybějící vřelost, těsné normy a omezení.

 

Artróza  

Duchovní i duševní deformace, deformace vlastního bytí, špatné chování, těžkopádnost.

 

Astma

Potlačené dominantní, mocenské požadavky, potlačená agrese, neklidná potřeba svobody.

 

B

Bolest

Nepřehlédnutelné varování, věnovat pozornost poselství těla, ale také možnost změny. Znamení toho, že je něco nahromaděno nebo zablokováno.

 

Bolesti hlavy

S něčím si lámu hlavu, napětí, přespříliš přemýšlení a myšlenkové aktivity, přehnaná ctižádost, příliš mnoho chtění.

 

Bolesti ucha

Neprožitý vnitřní konflikt, chybějící poslušnost. Výzva víc poslouchat vnitřní hlas. Dopřávám příliš mnoho sluchu přáním druhých.

 

Bolesti zad

Duševní přetížení, problém s příliš velkou odpovědností, chybějící podpora, obavy, pocity viny, odpor, hoře.

 

C

Cestovní nemoc

Chybějící pohotovost nebo schopnost odejít. Neuvědomělá tendence všechno kontrolovat, pocit odevzdanosti, nemožnosti úniku.

 

Cukrovka

Neuskutečněná schopnost mít rád, zklamání, pocit vlastní bezvýznamnosti, výzva mít se víc rád a prožívat tak život lépe.

 

D

Dalekozrakost

Zadržovaný vztek a zlost, kterou nemůžeme projevit. Tendence něco trvale přehlížet, strnulý duchovní a duševní postoj.

 

Dásně

Špatné dásně - chybí vnitřní stabilita, sebejistota a důvěra, pokud se dásně uvolňují, ztrácí se původní důvěra sebejistota. Vypadávání zubů znamená nedostatek životní síly.

 

Deprese

Jsem pod tlakem, nejsem sám sebou, nepřipouštím si své pocity, ve skutečnosti nežiji.

 

Dětské nemoci

Proces přizpůsobování se světu, kroky k dospělosti, vypořádávání se skutečnostmi.

 

Dna

Nepružné uvědomování si sama sebe, výzva odložit své panovačné a dominantní návyky, jít do sebe.

 

Dvanácterník

Zde se projevuje chybějící, nedostatečný střet nebo také neschopnost či nevůle vypořádat se s určitými okolnostmi v životě. Potlačovaná zlost, stres, spěch – tedy následky neproběhnutého nebo nedostatečného střetu (konfliktu se zážitky) vedou k potížím s dvanácterníkem Při častějším opakování se mohou utvořit kameny.

 

F

Frigidita

Příliš mnoho kontroly a sebeovládání, potlačené, neuvědomělé vzory chování, odmítání, nevůle podlehnout.

 

H

Hlasivky

Narušená životní síla a sexualita.

 

Hlava

Napětí, duchovní konflikty a vnější či vnitřní tlak.

 

CH

Chudokrevnost

Oslabené Já, chybějící účastenství, ztráta chuti do života.

 

I

Impotence mužů

Nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity, strach, požadavek na velkou výkonnost, pocity viny, nezkušenost, falešná očekávání, nejistota, ztráta porozumění.

 

Infekce

Náhlý, nevědomý rozklad. Výzva věnovat se jedné věci, rozhodnout se a být důsledný.

 

Ischias

Skutečné nebo pociťované přetížení, něco mi jde na nervy, strach z přílišné odpovědnosti, vnitřní tlak.

 

J

Játra

Neumírněnost – příliš mnoho jídla, sexu, přihnaná expanze, problémy při hodnocení a spotřebě. 

 

K

Koktavost

Strach z nahromaděných pocitů, touha po ovládání, člověk se musí naučit stát na svém.

 

Kolena

Pokora.

 

Kolika - zánět slepého střeva

Strach stát za svým názorem, nedostatek průbojnosti, vyhýbání se sporům.

 

Kousání nehtů

Vnitřní napětí a agrese, poukaz na domnělé nebo skutečné nespravedlivé jednání, nevyřešené spory.

 

Kosti

Pevnost, plnění normy.

 

Kožní vyrážka

Výzva více se zabývat sám sebou, něco mě svědí, co už nechce být dál potlačováno.

 

Krátkozrakost

Strach z vnějšího světa, tlak na podávání velkého pracovního výkonu, stres, chybějící rozhled, zábrany projevit otevřeně strach a agresi.

 

Krev

Životní síla a život vůbec.

 

Krk

Člověk se brání zážitkům, které nechce připustit. 

 

Křečové žíly

Postižena elastičnost cév, céva je hranice mého já. Chybí vnitřní smíření s určitým úkolem nebo situací, vytrvalé lpění na nějakém stanovisku, chybějící pružnost a šíře záběru, vnitřní odmítání dané situace.

 

Kyčle

Symbolizují pokrok, tzn. při potížích je bráněno pokroku, dalším krokům vpřed.

 

L

Ledviny

Problémy v mezilidských vztazích, v partnerství, citové konflikty. Podvádění ve vztahu. Bloudivá ledvina - neurčitý postoj v otázkách partnerství. Svraštělá ledvina - výraz neschopnosti řešit problémy v partnerství.

 

Lišej

Hledání blízkosti a náklonnosti, strach zranit se, ochranný pancíř, výzva vylézt ze své ulity.

 

M

Mdloby

Vyčerpanost, neschopnost jednat, útěk k nezodpovědnosti, snaha vyhnout se situaci, přetěžování.

 

Menstruační problémy

Potlačování ženské role. Odmítání ženskosti, nedostatečná otevřenost pro něco nového, strach z odpovědnosti. Výzva k řešení svého omezeného vědomí. 

  

Meziobratlové ploténky

Poukazují na vnitřní držení a náš postoj, na přetížení. Pokud se člověk přecenil, je jimi nucen ke klidu.

 

Migrénová bolest hlavy

Chybí sexuální orgasmus.

 

Močový měchýř

Člověk nechce upustit od minulých událostí nebo je „pod tlakem“.

 

Mozková mrtvice

Část žití je umrtvena, emoční nezpůsobilost nebo nevůle, neschopnost vidět potřeby života, odmítnutí.

 

N

Nadýmání, plynatost

Konfrontace s něčím nepřijatelným, vnitřní tlak proti odporu, nedostatečná tolerance.  

 

Nachlazení

Výzva zabývat se více sám sebou, nepouštět k sobě cizí a falešné.

 

Nedoslýchavost

Touha vnímat jenom příjemné odstíny života, nechtít slyšet.

 

Nehody

Ztráta opory, vyhození z kolejí, rychlá změna, chybějící harmonie se sebou samým.

 

Nechutenství

Touha osvobodit se od všeho špatného, nízkého a tělesného. Vysoké ideály, odmítání vztahů a vazeb.

 

Neplodnost

Nepřipravenost obětovat část své svobody, strach z odpovědnosti, rozum a cit nejsou v harmonii, nejsou jednotné.

 

Nervozita

Strach, stres, přetížení, strach z následků, vnitřní napětí, nedostatek vnitřního klidu a míru.

 

Nervy

Špatné vnímání.

 

Nespavost

Strach, nesprávné vidění sebe sama, snaha kontrolovat. Je nutné naučit se uvolněnosti, obětavosti.

 

Nevolnost, zvracení

Obrana, odmítnutí, z něčeho se mi dělá na zvracení, nejsem v souladu s okolím.

 

Nízký krevní tlak

Chybná konfrontace s konflikty, malá dynamičnost a aktivita, vyhýbání se situaci.

 

Noční pomočování

Pláč duše, protest proti špatnému zacházení a špatnému stavu, nadměrný velký vnitřní tlak.

 

Nohy

Člověk jde špatným směrem. Pěl by přezkoumat svůj vlastní postoj a změnit ho. Člověk nemá dostatek schopnosti stát, nemůže udělat potřebné kroky.

 

Nos

Moc, pýcha, sebejistota, sexualita. Strkat nos co cizích věcí.

 

O

Obezita

Vnitřní prázdnota, touha po lásce, po něžnosti, oslabené Já, falešný obraz sebe sama.

 

Obličej

Postav se problémům tváří v tvář.

 

Oči

Jsou zrcadlem naší duše. Je jediným orgánem, ve kterém rozeznáme emoce okamžitě.

 

Ochraptělost

Ztráta schopnosti vyjadřovat se, pocit bezmoci, pocit, že už nemám, co bych řekl, vnitřní konflikt.

 

Ochrnutí, obrna

Hluboce zakořeněný strach, duchovní i duševní nepohyblivost. Nedovoluji svému Já být, zablokování pocitů, vnitřní tlak. 

 

Opar

Naléhavý vnitřní rozklad, nespokojenost nebo agrese, duchovní i duševní napětí, vnitřní konflikt.

 

Opar pásový

Volání o pomoc, potřeba dotýkání, strach, nedůvěra, obrana proti dotykům myšlenkový a pocitový začarovaný kruh.

 

Orgasmus

Pokud chybí, není odevzdanost. Přemíra zištnosti a egoismu.

 

P

Padání vlasů

Vyčerpanost, chybějící životní síla, přetížená psychika.

 

Pálení žáhy

Odmítnutí, agrese, zlost, konfrontace s nepříjemnou situací, bojácnost.

 

Paradentóza

Chybějící vnitřní oporu, přecitlivělost, neschopnost prokousat se , chybějící důvěra, výzva vzchopit se.

 

Parkinsonova nemoc

Jsem v rozporu s vůlí po životě, Konfliktní situace bez výhledu na řešení, chci ze sebe něco setřást, něčeho se zbavit.

 

Páteř

Vnitřní stabilita i duchovní pohyblivost (nezatuhlost), je symbolem vztahu k Bohu. Problémy vznikají potlačovanou agresí, útěkem a snahou vyhnout se něčemu.

 

Penis

Moc.

 

Plíce

Malé rozvinutí plic je malá životní síla, deprese a sebelítost. Rozedma plic - člověk nemá nikdy dost, je lakomý, bere příliš mnoho.

 

Pocit méněcennosti

Přesvědčení, že nejsem hoden toho, abych byl milován, chybějící láska k sobě samému, negativní obraz sebe, výzva k poznání toho, kdo vlastně jsem.

 

Pochva

Schopnost odevzdat se, otevřít se, nebránit se pomoci zvenčí, schopnost ukázat či dokázat něco.

 

Pokožka

Narušení kontaktu s okolím.

 

Polykací potíže

Chybějící pohotovost akceptovat určité okolnosti, odmítnutí skutečnosti.

 

Poruchy srdečního rytmu

Člověk vypadl ze svého rytmu, rozum a cit nejsou v rovnováze, člověk se cítí odstrčený a nepoddajný.

 

Potíže se šíjí

Poukazují na tvrdošíjnost, umíněnost, tvrdohlavost, duševní nepohyblivost, Výzva být tolerantnější a trpělivější.

 

Plíce

Malé rozvinutí plic je malá životní síla, deprese a sebelítost. Rozedma plic - člověk nemá nikdy dost, je lakomý, bere příliš mnoho.

 

Potrat

Nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí odpovědnosti, strach ze změny.

 

Prostata

Znamení vnitřního napětí, člověk nemůže tak, jak by chtěl, nemůže dostát svému mužství, musí poslouchat, plnit očekávání.

 

Průjem

Strach, neschopnost nebo nevůle vyrovnat se s věcmi, nedostatečná pružnost.

 

Prsa

Narušení duchovního partnerství.

 

R

Rakovina

Nedoceněná osobní situace, snížená obranyschopnost, vnitřní izolace, bujení negativních pocitů.

 

Ramena

Nesou zodpovědnost

 

Ruce

Dávat málo, nechtít nebo nemoci něco přijmout, nechopení se šance, neschopnost činu.

 

Rýma

Člověk má plný nos něčeho, věci se daly do pohybu, vnitřní proces čištění.

 

Roztroušená skleróza

Izolace následkem zatvrzelosti, dominantní postoje a požadavky. Odmítání části svého bytí, bráním k přístupu k němu, často obtížné myšlení.

 

Revma

Agresivní impulsy vedou ke svalovému napětí. Nahromaděný vztek, zlost, agrese, hořkost, pomstychtivost, vnitřní zábrany.

 

S

Slepota

Výzva k posílení vnitřního zraku, výzva vidět skutečnost vnitřním zrakem.

 

Slinivka břišní

Pokud je narušena její funkce, chybí enzymy, nedochází k duchovnímu vývoji. Následkem je rezignace. Je-li narušena produkce inzulínu, nemůže být správně zpracován cukr (láska), dochází k cukrovce a k poruchám hodnocení lásky.

 

Srdce

Člověk nemocný se srdcem neposlouchá své pocity, ale jen svůj rozum.

 

Srdeční infarkt

Následkem vnitřních zábran nemůže život probíhat nerušeně a volně, těžká hlava. Člověk musí více naslouchat svému srdce a svým pocitům.

 

Strach

Malé sebevědomí, nevyřešené životní úkoly, chybějící vědomí sebe sama.

 

Stres

Marný pokus udělat v daném čase víc, než je možné, falešná ctižádost, perfekcionismus.

 

Svaly

Pohyblivost, flexibilita, aktivita.

 

Svědění

Něco mě žádá, abych se víc zabýval sám sebou, Cítím se zanedbaný, potřebuji blízkost a dotyk.

 

Š

Šedý zákal

Ustrnulé názory, výzva dávat i projevovat větší účast.

 

Šeroslepost

Výzva změnit své vidění věcí, otevřít oči všem věcem života, vidět věci v jiném světle.

 

Šilhání

Výzva stát se duševně pružnější, rozpoznat tak skutečnost od snu, zdání, věci správně uspořádat.

 

Šlachy

Člověk chce mermomocí přepracovat jiného člověka k obrazu svému nebo u něj samého přerostla pýcha přirozenou mez životních hodnot.

 

Štítná žláza

Reguluje připravenost k poplachu a k boji. Poruchy způsobuje strach při větší zátěži nebo zodpovědnosti, strach nebo neschopnost bránit sám sebe, neschopnost někomu důvěřovat nebo strach být podveden.

 

T

Tenké střevo

Přílišné analyzování, zaměřování se na detaily, kritizování a puntičkářství. Příliš kritické chování, vysoké nároky.

 

Tlusté střevo

Poukazuje na strach z toho, že na světlo vyjdou nevědomé obsahy.

 

Trombóza

Přesně lokalizovaný problém blokuje volný průběh věcí, zakořeněné názory, neměnné stanovisko.

 

Tříselná kýla

Neschopnost vyrovnat se s vnitřním tlakem a napětím. Něco se ve mně zlomilo, sklon k trestání sebe, nafoukanost.

 

U

Uši

Nemohu nebo nechci poslouchat.

 

V

Vaječníky

Neschopnost přijmout partnera úplně do sebe, aby společně bylo zplozeno něco nového. Problém v tělesném kontaktu k partnerovi.

 

Vlasy

Svoboda, moc, síla.

 

Vysoký krevní tlak

Příliš vysoká dynamičnost, potlačená agrese, potlačené emoce, ctižádost, chybějící pružnost.

 

Z

Zácpa

Člověk není schopný něco vydat. Od něčeho upustit či vyjádřit své pocity, neschopnost odpustit.

 

Zánět mandlí

Nemohu ani nechci ještě něco spolknout, cítím se nepochopený. Mým úkolem je prosadit svou jedinečnost.

 

Zánět očních spojivek

Chybějící pohotovost, přihlížení konfliktům, přetížení, nebýt pochopen.

 

Zánět trojklaného nervu

Člověk klade na sebe přemrštěné požadavky sloužit, staví se při tom neustále na odpor vlastnímu chování, střet ideálů, strach z následků.

 

Zánět žaludeční sliznice

Hněv, vztek, strach, agrese, uspěchanost, nedostatek času něco strávit, být nepochopen, potlačený konflikt.

 

Závislost

Touha po sobě samém, druh závislosti ukazuje na to, co u sebe postrádám, chybějící vědomí sebe.

 

Závrať

Nedostatek vnitřní rovnováhy, pocit, že se mi dostává málo pozornosti. Chtěl bych, aby se všechno točilo kolem mě. Chybějící sebedůvěra.

 

Zelený zákal

Vnitřní tlak proti zablokovaným pocitům, hluboce zakořeněná deprese, nevyřešené a potlačené úkoly, chybějící uvolnění.

 

Zlomeniny

Něco ve mně ztuhlo, nedostatek pružnosti, něco se v mé minulosti zlomilo. Nový začátek.

 

Zubní kaz

Nedostatek pevnosti, tvrdosti a hmoty. Vyhýbám se obtížím, potlačuji problémy, místo abych je řešil.

 

Zuby

Neschopnost dostatečně se prokousat naší situací.

 

Ž

Žaludek

Při snaze vyhnout se konfliktům raději všechno rychle spolknu, pak se cítím přejedený, musím si ulevit (říhání). Je nutné postavit se problémům a řešit problémy jejich vědomým zpracováváním. Je nutné zmírnit neschopnost a nevůli přijímat kritiku, zpracovat a „strávit“ ji.

 

Žlučník

Neustálý vztek a rozčilování se, ale neschopnost nebo nemožnost vyjádřit zlost.

Michael Muselík, ©2001-2023

 


Tento web ABC výživy Vám přináší praktické rady, tipy a informace, jak zdravá výživa prospívá našemu zdraví. Sami se přesvěčte, co Vám prospěje.